Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

S*, Sivakumar., Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
S., *Sivakumar., Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
S. Mandalgeri, Prabhavati
SAHU, S. K.
SAIKIA, HELEN K.
SALAM, A. ABDUL
Salim, Renas Tahsin M.
SANDEEP.N, PATIL
SANDHYA*, GUJJETI, International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Sarada, D.
Sarangapani, P.
SARANYA, M., International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Sarma, K. K. M.
sarma, K.K.M.
SASIKALA*, C. MUTHULAKSHMI,
Sastri, S. S. A.
Sastri*, S. S. A.
Sastry, K. P. R., Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
Sastry, K. P. R., International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Sastry, K.P.R., Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
Satyanarayana*, B., Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
SAXENA, KALPANA
SAXENA, SHALU
Saxena*, Shalu
Saxena†, V. P.
Seetamraju*, VB Subrahmanyeswara Rao, Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
Sekhar, A. Chandra
SELVARAJAN, T. M., Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
SELVARANI, *R., International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Sen*, R.
Senapati, N.
Senapati, Nityananda
Shafee*, Basmah H, Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
SHAHOODH*, MOHAMMED KHALID, International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Sharma*, Manish
Sharma*, Vinita
SHEELA, K.
Shen*, Rulin, Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
Sheng*, Yuqiu
SHETTY*, JAYASHREE. B.
SHIVASWAMY*, P. M., Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
Shrivasatava, Rajesh, Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
Shrivastava, R.
Shrivastava, Rajesh
Shrivastava, Rajesh, International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
SHRIVASTAVA*, KAVITA, International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Shrivastava*, Rajesh, Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
Shrivastava*, Rajesh
Shublaq, M. S.
Shuker, N. H., International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Shuker*, Nazar H., International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
SHUKLA, D.P.
Shukla, S.
SHUO, LIU
Singh, Amardeep
Singh, Bijendra, Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
SINGH, LAKHAN, International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
SINGH*, LAKHAN, International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Singhvi*1, Jitendra
Solairaju, A., Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
Solairaju, Dr. A.
SOLAIRAJU*, A., International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Somasundaram, Dr. Rm.
Soner, N. D.
SREENIVASULU, S.
SRIDEVI*, S.
SRINIVAS, CHITHAPELLI', International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Srinivas, P., Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
Srinivas*, P., International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Srinivasa Rao, Ch.
SRIPRIYA*, S.
Srivastava, Swapnil, International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
SRIVASTAVA, SWAPNIL
SUBBIAH*, G.
SUBBIAH*, G., International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Subbiah*, G., Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
SUBHA, M., International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
SUBHANI, S M, International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
SUBHANI, S. M.
Sugantha*, G., International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Sujatha*, K.
Sulaiman*, W. T., Research journal of Pure Algebra (RJPA) (India)
Sulthan, A.
SUN, HAIBING
Sundarayya, P.
Sureshkumar*, Dr. C.
Suvarna, K.
SUVARNA, K., International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)
Swamy, P. Ranga
SWAMY, U. M.
Swamy*, K., International Research journal of Pure Algebra (IRJPA) (India)